Dzień Dziecka na osiedla Na Górce

W dniu 24.06.2018 roku Zarząd osiedla Na Górce zorganizował festyn dla dzieci i młodzieży z rodzicami na boisku sportowym przy ulicy Orzechowej we Wronkach. W festynie wzięło udział około 150 osób. W trakcie festynu uczestnicy mogli brać udział w zawodach sportowych i konkurencjach rekreacyjnych organizowanych przez animatorów. Uczestnicy mogli również zobaczyć jak jest produkowany miód przez pszczoły, ponieważ lokalny pszczelarz udostępnił szklany ul gdzie znajdowała się rodzina pszczela. Ponadto uczestnicy mogli skorzystać z urządzeń rekreacyjnych w postaci zamków dmuchanych, kul wodnych oraz zobaczyć występ zespołu tanecznego.

Wszyscy uczestnicy otrzymali słodycze oraz napoje zakupione ze środków przyznanych na ww. zadanie. Ponadto dzieci oraz młodzież biorące udział w zawodach i konkurencjach sprawnościowych otrzymały symboliczne nagrody zakupione przez zarząd osiedla Na Górce oraz otrzymane od lokalnych darczyńców, którzy włączyli się w organizację festynu.

Wszystkim osobą, które włączyły się w organizację festynu, Zarząd osiedla składa serdeczne podziękowania.